Alexander May - Cape Town based South African Magician | Mentalist | Entertainer
Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist zoombutton Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist

ZOOM ONLINE SHOWS

ZOOM AANLYN VERTONINGS

fork fork

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Experience the magic of Alexander May right in your own home or office via the magic of live online streaming!

Even on your laptop or phone screen, this show is still highly interactive with jaw dropping magic, comedy & mind-reading. That’s right, Alexander May will let YOU do magic and read YOUR mind through your screen all the way from his home studio Cape Town, South Africa! Watch and enjoy live performing arts while still adhering to social distancing.

Contact us today to set it up!

   Ervaar die towerkuns Alexander May in u eie huis of kantoor deur aanlyn videokonferensie!

Selfs op jou rekenaar- of foonskerm is hierdie vertoning steeds baie interaktief met asemrowende kulkuns en komedie. Dis reg, Alexander May sal dat JULLE deelneem aan die kukuns en JOU gedagtes lees, alles deur die skerm vanaf sy huis in Kaapstad! Kyk en geniet lewendige vermaak veilig met sosiale afstand in plek.

Kontak ons vandag nog om dit te organiseer!

A small or large number of people can join. We can do a show for 5 people, or hundreds!

Connect your team or family, even if they are spread around the world!

Interactive entertainment. You don't just sit and watch like with other types of entertainment, you actually participate in the show.

Host at a time that suits you. We'll work around your schedule to do the show at a time that best suits you.

Various platforms can be used - including Zoom, Skype, Webex, Teams and Hangouts.

'n Klein of groot groep mense kan aansluit. Ons kan die verto- ning vir 5 mense doen, of vir honderde!

Verbind met jou span of familie, al is hulle reg oor die wÍreld versprei!

Interaktiewe vermaak. Jy sit nie net en kyk soos met ander opvoerings nie, jy neem werklik deel aan die vertoning.

Bied dit aan op 'n tyd wat jou pas. Ons werk rondom julle skedule om die vertoning te doen wanneer dit julle die beste sal pas.

Verskeie platforms kan gebruik word - insluitend Zoom, Skype, Webex, Teams en Hangouts.

tick tick
tick tick
tick tick
tick tick
tick tick
Alexander May Cape Town magician & mentalist Alexander May Cape Town magician & mentalist

Something completely different from what you normally see. Everyone has seen singers or bands online, but how many times have you done magic or have your mind read over the internet?!

Social distancing approved! No physical gathering needed, we're all connecting through our screens.

Great team-building idea. Interactive team-building sessions are highly effective, and especially needed in this current situation.

Guaranteed Front Row Seat! Everyone gets a great view of the show, no need to try and see around those big heads of people in front of you!

High-quality video facility. We have a professional set-up for the show, with HD multicam video and sound feeds over a high speed internet connection.

Iets heetemal anders as wat normaalweg gesien word. Almal het al sangers of groepe op die internet gekyk, maar hoeveel keer kan jy self die 'magic' doen of jou gedagtes gelees kry oor die internet?!

Sosiale afstand goedgekeur! Geen fisiese byeenkoms word be- nodig nie, ons almal word verbind deur die skerm.

Wonderlike spanbou geleentheid. Interaktiewe spanbousessies is baie effektief, en word veral benodig in die huidige situasie.

Beste sitplek gewaarborg! Almal kry 'n sitplek in die voorste ry, so jy hoef nie te sukkel om verby die mense voor jou se koppe te pro- beer sien nie!

HoŽ kwaliteit video fasiliteite. Ons het professionele toerusting vir die vertoning, met HD multicam video en klankvoere oor 'n hoŽ- spoed internet verbinding.

tick tick
tick tick
tick tick
tick tick
tick tick
Alexander May Magician & Mentalist Feedback Axiz Aruba
Alexander May Zoom Magic Show Review Alexander May Zoom Magic Show Review
Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Press Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist Alexander May - Cape Town Magician & Mentalist

Website design & content Copyright © Alexander May 2002 - 2020

Alexander May - Cape Town magician & mentalist for all event entertainment needs. Cape Town Magician. Alexander May - a professional magician and mentalist from Cape Town South Africa. magician cape town, mentalist cape town, mentalist jou show